Menu

PROIZVODNI

program

LIPA

Piljena

GRAĐA

U ponudi imamo piljenu građu od različitih domaćih vrsta drva. Proizvodnja se bazira na proizvodnji građe u svim debljinama i kvalitetama. Piljena građa može biti:

-svježa/suha

-parena/neparena

-samica/polusamica

-okrajčena/neokrajčena.

Najzastupljenije vrste drva su bukva i hrast, dok se pile i prerađuju i ostale vrste kao što su grab, bagrem, lipa, topola, jasen, orah, trešnja, kesten.

LIPA

Usluga

SUŠENJA DRVA

Vršimo uslugu sušenja i parenja svih vrsta drva u parionama i sušarama ukupnih kapaciteta 950 m³.

CERTIFIKATI

FSC®