Menu

O nama

LIPA

O

NAMA

Društvo LIPA d.o.o. iz Novog Marofa je u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske sinonim za drvnu industriju već više od 40 godina. U prosincu 2015. godine društvo LIPA d.o.o. preuzima novi vlasnik Miljenko Ratković koji ima dugogodišnje iskustvo rada u drvnoj industriji. Kontinuiranim ulaganjem u proizvodnu tehnologiju i procese, sama proizvodnja je postala brža i efikasnija, te su značajno povećani proizvodni kapaciteti.

Društvo proizvodi piljenu građu, te vrši usluge piljenja, sušenja i parenja.

LIPA

O

NAMA

Društvo ima 50 zaposlenih u proizvodnji. Mjesečni kapaciteti piljenja iznose oko 4.000 m³. Proizvodni krug proteže se na 55.000 m² sa 4.000 m² zatvorenog skladišnog prostora, te sa 950 m³ kapaciteta sušara i pariona.

Certifikati

FSC®